ROT Świętokrzyskie - Ogłoszenie o naborze MPR na szlaku Green Velo
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o naborze MPR na szlaku Green Velo

śRoda, 01 Luty 2017

 1 luty 2017 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Organizatorzy Systemu Rekomendacji

 

zapraszają:

a)      OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);

b)      ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;

c)       OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);

d)      INFORMACJE TURYSTYCZNE;

e)      POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki nr 1a-1d i nr 2a do Regulaminu współpracy)

do zgłoszenia udziału

w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

 

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy  z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.


 Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także
w przypadku województwa:
•    warmińsko mazurskiego na stronie www.warmia.mazury.pl
•    podlaskiego na stronie www.wrotapodlasia.pl
•    lubelskiego na stronach:  www.lubelskie.pl oraz www.lubelskietravel.pl
•    podkarpackiego na stronie www.turystyka.wrotapodkarpackie.pl
•    świętokrzyskiego na stronie www.swietokrzyskie.travel oraz www.rot.swietokrzyskie.travel

 

Termin rozpoczęcia naboru: 1 luty 2017 r. godzina 15:00

Termin zakończenia naboru: 28 luty 2017 r. godzina 15:00

 

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

  • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
  • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem
    (zgodnie z załącznikami 1a-d i 2a "Regulamin współpracy");
  • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego
    (decyduje data wysłania zgłoszenia);
  • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 12 rozdział V "Regulaminem współpracy".

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,  kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy
w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i wysłać na poniższy adres mailowy Organizatora Systemu Rekomendacji.

 

Organizatorem Systemu Rekomendacji w poszczególnych województwach są:

 

Województwo Warmińsko - Mazurskie- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Osoby odpowiedzialne za nabór:

Anna Jaroszuk –  tel. kontaktowy 89 521 69 00

Agnieszka Klucznik-Edriouch –  tel. kontaktowy  89 521 69 13

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl

 

Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Osoba odpowiedzialna za nabór:

Bożena Pogorzelska –  tel. kontaktowy 85 665 44 85

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail: mpr@wrotapodlasia.pl

 

Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Osoba odpowiedzialna za nabór:

Anna Pietruszka - tel. kontaktowy 81 441 67 87

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres  e-mail: mpr@lubelskie.pl

 

Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Osoba odpowiedzialna za nabór:

Kinga Aleksandrowicz Kostępska- tel. kontaktowy 17 747 66 16

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail:  greenvelo@podkarpackie.pl

 

Województwo Świętokrzyskie - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Osoby odpowiedzialna za nabór:

Anna Chałacińska- tel. kontaktowy 41 361 80 57

Anna Strzelecka- tel. kontaktowy 41 361 80 57

Anna Drzewiecka-  tel. kontaktowy 41 361 80 57

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail;  a.chalacinska@swietokrzyskie.travel

 

ZAŁĄCZNIKI

1.       Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl wraz z załącznikami:

                             Załącznik nr 1a. Mapa obszaru objętego systemem rekomendacji – woj. świętokrzyskie
                     Załącznik nr 1b. Mapa obszaru objętego systemem rekomendacji – woj. podkarpackie
                     Załącznik nr 1c. Mapa obszaru objętego systemem rekomendacji – woj. lubelskie
                     Załącznik nr 1d. Mapa obszaru objętego systemem rekomendacji – woj. podlaskie
                     Załącznik nr 2a. Wykaz gmin objętych systemem rekomendacji
                     Załącznik nr 3a. Wzór plakietki MPR
                     Załącznik nr 4a. Wzór znaku MPR               

2.       Formularz zgłoszeniowy

3.       Instrukcja do formularza zgłoszenia

 

Udostępnij