Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE o Walnym Zgromadzeniu Członków ROTW¦

Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017


Zarz±d Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ¦więtokrzyskiego  zawiadamia - w nawi±zaniu do informacji przesyłanej członkom ROTW¦ drog± elektroniczn± w dniu 13.04. 2017  - że Walne Zgromadzenie  Członków ROTW¦  odbędzie się  w dniu 28.04.2017 roku (pi±tek) o godzinie 12.30 – I termin  lub 12:45 – II termin w Hotelu Binkowski**** (Kielce, ul. Szczepaniaka 42).


Zwracamy się do Państwa ponownie z pro¶b± o potwierdzenie przybycia i podanie nazwiska przedstawiciela, który reprezentował będzie Państwa instytucję w Walnym Zgromadzeniu Członków ROTW¦. 

Jednocze¶nie zamieszczamy:

- Porz±dek obrad    

- Propozycje Uchwał

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne z działalno¶ci ROTW¦ za 2016 rok

 - Plan finansowo-merytoryczny na 2017 rok (projekt)


Z poważaniem
Małgorzata Wilk-Grzywna
Dyrektor Biura
ROTW¦
Udostępnij