ROT Świętokrzyskie - Projekt TWOJA NOWA DROGA
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt TWOJA NOWA DROGA

Wtorek, 16 Maj 2017


Jest to projekt skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących woj. Świętokrzyskie w wieku od 15 do 29 lat. Do projektu mogą przystąpić uczniowie, studenci uczący się w trybie zaocznym. Projekt ma na celu wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

W ramach projektu, każdy uczestnik skorzysta ze spotkania z doradcą zawodowym, treningu aktywności zawodowej oraz pośrednictwa pracy. Dla uczestników przygotowaliśmy ciekawe szkolenia zawodowe:

- menadżer ds. turystyki z językiem angielskim (150h)

- pilot wycieczek (110h)

- spawacz metodą TIG i MAG (180h)

- kurs kosmetyczki (176h)

Ponadto każdy uczestnik projektu skorzysta z:

-miesięcznego wynagrodzenia stażowego 1281,16 złotych netto

-pełnego zwrotu kosztów dojazdu

- cateringu podczas szkoleń

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy wypełnić formularz
zgłoszeniowy: http://bit.ly/2pB86je

Biuro projektu znajduje się w Kielcach ul. Piotrkowska 12/910. W przypadku pytań można  kontaktować się pod numerem 531260184


Twoja nowa droga nr POWR.01.02.02-26-0207/15 JAN LUTKA AKTULNAJ realizuje Projekt nr POWR.01.02.02-26-0207/15 „Twoja nowa droga”.Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Udostępnij