ROT Świętokrzyskie - Szlak Architektury Drewnianej
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szlak Architektury Drewnianej

Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej

Koordynatorem projektu „Szlak Architektury Drewnianej” jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, która na oznakowania szlaku otrzymała dotacje (w 2008 i w 2009 r.) z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W działania zmierzające do powstania szlaku brał udział również Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, wspierając projekt merytorycznie i finansowo. Wsparcia udzieliła również Kuria Kielecka oraz Kielecki Oddział Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.
 
Projekt ten został podzielony na dwa etapy rozłożone w latach 2008 i 2009.
 
I etap (2008 r.) - oznakowanie szlaku za pomocą tablic opisowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drewnianych obiektów znajdujących się na trasach Szlaku Architektury Drewnianej
 
II etap (2009 r.) - oznakowanie drogowe Szlaku Architektury Drewnianej za pomocą znaków E22a. 
 
Więcje informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie: www.drewniane.swietokrzyskie.travel