ROT Świętokrzyskie - O projekcie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O projekcie
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego przystępuje do realizacji najważniejszego projektu w swojej dotychczasowej historii,  którym jest „Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego”. W dniu 21 lipca 2008 roku złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”. Wartość projektu to 7.3 mln złotych, dofinansowanie unijne - 80%, ilość podmiotów współfinansujących kampanię – 34 (członkowie ROT).

Czego dotyczy projekt?. Celem nadrzędnym kampanii jest wdrożenie zintegrowanego i skutecznego systemu promocji i informacji turystycznej, wpływającego na zwiększenie ruchu turystycznego i dochodów z turystyki.
Kampania ma charakter mieszany. Jest to kampania informacyjna o produktach turystycznych oraz wizerunkowa. Bohaterem Kampanii oraz jej motywem przewodnim jest świętokrzyska czarownica(obecnie logo turystyczne regionu).

Przedmiotem projektu jest promocja turystyczna województwa świętokrzyskiego wraz ze zintegrowanym systemem informacji turystycznej.

W ramach projektu zaplanowane są do realizacji następujące działania:
1.    Stworzenie analogowego systemu informacji turystycznej.
2.    Stworzenie cyfrowego systemu informacji turystycznej i inna promocja
w Internecie.
3.    Imprezy promocyjne (a. w regionie, b. poza regionem, c. targi, d. wizyty studyjne).
4.    Wydawnictwa i inne (a. standardowe, b. bank wizerunków, c. płytka promocyjna,
 d. gadżety).
5.    Reklama w mediach.
6.    Reklama zewnętrzna.
7.    Badania marketingowe.

Dzięki wykorzystaniu kilkunastu narzędzi promocji i informacji zapewniona jest kompleksowość i wieloaspektowość projektu w dotarciu do najważniejszych grup docelowych. W projekcie zastosowane są rozwiązania oryginalne i innowacyjne – jak na przykład   pierwszy w Regionie – Zintegrowany System Informacji Turystycznej, na który składa się: internetowy portal turystyczny z co najmniej 10 podportalami lokalnymi, sieć Centrów i Punktów Informacji Turystycznej.

W kraju i za granicą. Kampania prowadzona będzie głównie na rynku krajowym. Nasze geograficzne rynki docelowe to głównie województwa ościenne. Pewne działania przeprowadzone zostaną także na  wybranych rynkach zagranicznych (Niemcy, Rosja i Ukraina, Benelux). Międzynarodowy zasięg projektu uzyskany zostanie dzięki, przede wszystkim, organizacji zagranicznych imprez promocyjnych, wizyt studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych oraz uczestnictwie Świętokrzyskiego w imprezach  targowych. Także inne narzędzia, jak wielojęzyczny portal województwa Świętokrzyskiego, wydawnictwa czy prezentacje multimedialne pomogą poinformować obcokrajowców o atrakcjach naszego regionu.  Do tej pory promocja zagraniczna prowadzona była śladowo i to tylko na rynku niemieckim.

Cyfry. Warto wymienić tzw. mierzalne efekty realizacji projektu, wszak cyfry najlepiej zobrazują skalę przedsięwzięcia:
1 Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach (RCIT)
1 System Informacji Turystycznej,
doposażenie i oznakowanie 10 centrów (CIT) i 21 punktów (PIT) informacji w regionie
1 Wojewódzki Internetowy Portal Turystyczny i www.swietokrzyskie.travel i 10 podportali lokalnych
1 Świętokrzyski Festiwal Mocy, wraz z imprezą wiodącą - Sabatem Czarownic
4 cykle tematycznych imprez lokalnych
1 multimedialna prezentacja regionu - płyta CD w formacie DVD – 60 000 sztuk
co najmniej 4 witacze przy drogach wjazdowych do Regionu
ponad 600 000 sztuk wydawnictw
co najmniej 10 wizyt studyjnych
co najmniej 300 bilbordów reklamowych / akcja dwukrotna
8 reklam na całych autobusach / akcja dwukrotna 3 miesiące
udział w 8 krajowych targach turystycznych – 23 edycje
udział w 5 zagranicznych targach turystycznych – 11 edycji
pierwsze badania wizerunkowe
co najmniej 10 programów telewizyjnych
co najmniej 50 spotów reklamowych w telewizji
co najmniej 150 szt stojaków reklamowych

Ważnym aspektem kampanii będzie przeprowadzenie badań marketingowych, głównie  wizerunkowych przed i po kampanii, co  pozwoli zmierzyć efektywność realizacji projektu.

Projektowe „oczko w głowie”.  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego już od kilku miesięcy skupia swoje wysiłki na przygotowaniach do kampanii. Jeśli wszystko się powiedzie i projekt otrzyma wsparcie to jesienią bieżącego roku ruszamy!. Projekt realizowany będzie do końca 2010. Nie znaczy to jednak, iż planujemy w tym czasie ograniczyć się tylko i wyłącznie do zarządzania tym projektem. Będziemy się starać o środki finansowe z innych programów, tak aby maksymalnie wykorzystać  korzyści płynące z  funduszy unijnych. Na pewno jednak projekt kampanii będzie naszym przysłowiowym „oczkiem w głowie”.

Co dalej? Po zakończeniu projektu, ROT zamierza kontynuować podjęte działania, pozyskując kolejne środki finansowe, aplikując na przykład raz jeszcze do RPO Województwa Świętokrzyskiego (przewidziany jest kolejny nabór projektów w 2010. Z wielkim zainteresowaniem przyglądamy się także działaniom promocyjnym z „Innowacyjnej Gospodarki”,  i „Polski Wschodniej”, gdzie jedynym beneficjentem jest POT. Liczymy mocno na związane z tymi programami potencjalne możliwości promocji polskich regionów.