ROT Świętokrzyskie - Postępowanie na dostawę i montaż drogowych znaków informacyjnych