ROT Świętokrzyskie - Biuro
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuro
Małgorzata Wilk-Grzywna
Dyrektor Biura Zarządu
e-mail: m.grzywna@swietokrzyskie.travel
 
Jarosław Panek
Za-ca dyrektora,rzecznik ROT,
Koordynator ds. mediów i wizerunku
e-mail: rzecznik@swietokrzyskie.travel
Anna Szczawurska
Koordynator ds. targów i projektów UE
e-mail: a.szczawurska@swietokrzyskie.travel
 
Anna Drzewiecka
Kierownik Promocji - wydawnictwa, gadżety
 
Anna Strzelecka
Specjalista ds. promocji - wydawnictwa, gadżety
e-mail: a.strzelecka@swietokrzyskie.travel

Aniceta Adamczak-Łypacz


Koordynator ds. szkoleń i konferencji
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel
 
Anna Chałacińska


Specjalista ds. administracyjno-biurowych
e-mail:a.chalacinska@swietokrzyskie.travel
 
Anna Kowalska
Specjalista ds. promocji i informacji turystycznej
e-mail: a.kowalska@swietokrzyskie.travel

Magdalena Osełka
Kierownik Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej
e-mail: m.oselka@swietokrzyskie.travel
 
Magdalena Kowalczyk
Specjalista ds. promocji i informacji turystycznej
e-mail: m.kowalczyk@swietokrzyskie.travel