ROT Świętokrzyskie - Czlonkowie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czlonkowie

Samorząd Województwa
1. Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc
25-516 Kielce
tel. 41 342 18 78
fax. 41 344 52 65
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl
www.sejmik.kielce.pl
Powiaty
2.
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 85 20
fax. 41 378 35 78
e-mail: starostwo@powiat.busko.pl
www.powiat.busko.pl
3.
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów
tel./fax. 41 386 37 41
e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl
www.jedrzejow.pl
4.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08,
fax. 41 200 12 10
e-mail: sekretariat@powiat.kielce.pl
www.powiat.kielce.pl
5.
Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Staszica 2
26-200 Końskie
tel. 41 372 41 34
fax. 41 372 83 20
e-mail: starostwo@powiat.konskie.pl
www.powiat.konskie.pl
6.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247-66-10
fax. 41 247-69-65
e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu
www.ostrowiecki.eu
7.
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
ul. Zacisze5
28-400 Pińczów
tel. 41 357 60 01
fax. 41 357 60 07
e-mail: starostwo@pinczow.pl
www.pinczow.pl
8.
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
tel. 15 644 10 10
e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl
www.powiat.sandomierz.pl
9.
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 395 30 00
fax.41 252 40 01
e-mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl
www.skarzysko.powiat.pl
10.
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
tel. 41 276 09 00
fax. 41 276 02 02
e-mail: starostwo@powiat.starachowice.pl
e-mail: promocja@powiat.starachowice.pl
www.powiat.starachowice.pl
11.
Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
tel. 15 864 27 65
fax. 15 864 22 11
e-mail: powiat@staszowski.eu
www.staszowski.eu
12.
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 49 50
fax. 41 394 49 65
e-mail: prom@powiat-wloszczowa.pl
www.powiat-wloszczowa.pl
13.
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
ul. T. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
tel.: 41 35 02 300
fax: 41 35 02 313
e-mail: starostwo@powiat.kazimierzaw.pl
www.kazimierzaw.pl
Miasta i Gminy
14.
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 50 10, 311 55 11
fax: 41 311 51 14
e-mail: bodzentyn@post.pl
www.bodzentyn.ugm.pl
15.
Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju
Al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 52 00
fax 41 370 52 90
e-mail: urzad@umig.busko.pl
www.umig.busko.pl
16.
Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny
tel. 41 315 10 06
fax. 41 315 10 85
e-mail: checiny@checiny.pl
e-mail: gmina@checiny.pl
www.checiny.pl
17.
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
tel./fax.41 354 32 73, 41 354 22 78
e-mail: umig@chmielnik.com
www.chmielnik.com
18.
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce
tel. (041) 317 16 94
fax. (041) 317 16 93
e-mail: gmina@daleszyce.pl
www.daleszyce.pl
19.
Urząd Miasta Kielce
ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
oraz
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel. centrala: 41-36-76-000
fax. 41-34-42-763
e-mail: turystyka@um.kielce.pl
www.um.kielce.pl
20.
Urząd Miasta i Gminy w Końskich
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
tel. 41 372 32 49
fax. 41 372 29 55
e-mail: promocja@umkonskie.pl
www.umkonskie.pl
21.
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
27 - 500 Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
tel. 15 8681300
fax. 15 8684647
e-mail: opatow@opatow.um.gov.pl
www.opatow.um.gov.pl
22.
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 26 72 100 do 109
fax. 41 41 267 21 10
e-mail: um@um.ostrowiec.pl
www.um.ostrowiec.pl
23.
Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie
ul. Konstytucji 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel. 41 357 38 71 do 75
fax. 4) 357 26 45
e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl
www.pinczow.com.pl
24.
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
tel. 15 865 03 05
fax. 15 865 03 28
e-maila: sekretariat@umig.polaniec.pl
www.polaniec.pl
25.
Urząd Miasta w Sandomierzu
pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. 15 644 12 70 - sekretariat Burmistrza
fax 15 644 01 00
e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl
www.sandomierz.pl
26.
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 01 00
fax. 41 252 02 00
e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl
27.
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
tel. 15 864 83 05, fax 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl
www.staszow.pl
28.
Urząd Gminy w Bielinach
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny
tel. 41 302 50 94
fax. 41 302 61 07
e-mail: bieliny@bieliny.pl
www.bieliny.pl
29.
Urząd Gminy w Bliżynie
ul. Kościuszki 79A
26-120 Bliżyn
tel. 41 254 11 04
fax. 41 254 12 36
e-mail: ugblizyn@wp.pl
www.blizyn.pl
30.
Urząd Gminy w Górnie
Górno 169
26 - 008 Górno
tel. 41 302 30 18
fax. 41 302 30 09
e-mail: gmina@gorno.pl
www.gorno.pl
31.
Urząd Gminy w Iwaniskach
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska
tel. 15 860 12 54
fax. 15 860 12 40
e-mail: gmina@iwaniska.eu
www.iwaniska.eu
32.
Urząd Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 15 866 11 00 158661006
fax. 15 866 18 47
e-mail: klimontow@klimontow.pl
www.klimontow.pl
33.
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie
Rynek 62
26-025 Łagów
tel. 41 343 70 54
fax. 41 343 70 51
e-mail: urzad@lagowgmina.pl
www.lagowgmina.pl
34.
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12
26 ? 070 Łopuszno
tel.41 39-14-001
e-mail: gmina@lopuszno.pl
www.lopuszno.pl
35.
Urząd Gminy w Masłowie
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
tel. 41 311 00 60
fax. (41) 311 00 61
e-mail: gmina@maslow.pl
www.maslow.pl
36.
Urząd Gminy w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra
tel: 41 303 16 01
fax: 41 303 16 05
e-mail: sekretariat@miedziana-gora.pl
www.miedziana-gora.pl

37.
Urząd Gminy w Mniowie
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
telefon: 41 373-70-02
faks: 41 373-70-24
e-mail: ug@mniow.pl
www.mniow.pl
38.
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel.: 41 3114-691
fax. 41 311 46 90
e-mail: gmina@morawica.pl
www.morawica.pl
39.
Urząd Gminy w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 9
28-362 Nagłowice
tel./fax:41 38 145 67
e-mail: gmina@naglowice.pl
www.naglowice.pl
40.
Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 ? 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
e-mail: urzad@nowaslupia.pl
www.nowaslupia.pl
41.
Urząd Gminy Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 377 10 03
e-mail: gmina@nowykorczyn.pl
www.gmina.nowykorczyn.pl
42.
Urząd Gminy w Samborcu
Samborzec 43
27-650 Samborzec
tel. (15) 831 44 43
e-mail: sekretariat@samborzec.pl
www.samborzec.pl
43.
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
tel. centrala (041) 347-50-00
tel. sekretariat (41) 347-50-10
fax. (041) 347-50-11
e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
www.nowiny.com.pl
44.
Urząd Gminy w Solcu Zdroju
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
tel. (41) 377 60 39, 377 60 41, 377 60 46,
fax. (041)377 60 22.
e-mail : ug@solec-zdroj.pl
www.solec-zdroj.pl
45.
Urząd Gminy Strawczyn
ul. Żeromskiego 16,
26-067 Strawczyn
Telefon: +48 41 30 38 002
Faks: +48 41 30 38 157
e-mail: sekretariat@strawczyn.pl
www.strawczyn.pl
46.
Urząd Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów
tel./fax: 41 354 51 25
e-mail: gmina@szydlow.pl
www.szydlow.pl
47.
Urząd Gminy w Rakowie
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
tel. 41 353 50 18
e-mail: urzad@rakow.pl
www.rakow.pl
48.
Urząd Gminy w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk
tel. (041) 300 13 22
fax. (041) 300 13 73
e-mail: sekretariat@zagnansk.pl
www.zagnansk.pl
49.
Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
tel. (041) 379 21 06
fax. (041) 379 21 06 (wew. 25)
e-mail: urzad@umig.wislica.pl
www.wislica.pl
50.
Urząd Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 33a
28 - 300 Jędrzejów
tel. (041) 386 10 10
fax. (041) 386 12 67
e-mail: jedrzejow@umjedrzejow.pl
www.umjedrzejow.pl

51.
Urząd Gminy w Bejscach
Bejsce 252
28 - 512 Bejsce
tel. (041) 351 10 10
fax. (041) 351 10 10 wew. 22
e-mail: ugbejsce@poczta.onet.pl
www.bejsce.com.pl
52. Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy
ul. Kościuszki 2
28 - 130 Stopnica
tel. (041) 377 98 00
e-mail: sekretarz@stopnica.pl
www.umig.stopnica.pl
53. Urząd Gminy w Pacanowie
ul.Rynek 15
28 - 133 Pacanów
tel. (041) 376 54 03
e-mail: ug@pacanow.pl
www.pacanow.pl
54. Urząd Gminy w Obrazowie
Obrazów 84
27 - 641 Obrazów
tel. (41) 836 51 62
e-mail: ug.obrazow@pro.onet.pl
www.obrazow.pl
55. Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32
27 - 423 Bałtów
tel. (41) 264 10 08
fax (41) 264 13 03
e-mail: gmina@gminabaltow.pl
www.gminabaltow.pl
56. Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
ul. Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce
tel. 41 373 50 83
fax 41 373 50 84
e-mail: gmina@radoczyce.pl
www.radoszyce.pl
57. Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel. 41 273 82 00
fax 41 274 63 05
e-mail: sekretariat@um.starachowice.pl
www.starachowice.eu
Stowarzyszenia i Fundacje
58.
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (041) 344 77 43
kom. 668 288 648
fax. (041) 344 59 14
e-mail: biuro@pttkkielce.pl
www.pttkkielce.pl
59.
Oddział PTTK w Sandomierzu
ul. Rynek 12
27-600 Sandomierz
tel./fax. (015) 832 23 05
e-mail: poczta@pttk-sandomierz.pl
www.pttk-sandomierz.pl
60.
Oddział PTTK w Końskich
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
tel./fax (41) 372 31 70
e-mail: biuro@pttkkonskie.pl
www.pttkkonskie.pl

61.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Koneckiej
Wąsosz Nowiny 57A
26-200 Stąporków
tel. komórkowy 692139416
e-mail: itsielpia@o2.pl
www.stow.pl.tl
62.
Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne i Turystyki Wiejskiej
Adama Mickiewicza 27
28-100 Busko-Zdrój
Grażyna Korepta - Prezes
Siesławice 193
tel. (041) 378 47 68
e-mail: biuro@brzoskwiniowysad.pl
63.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
www.swietokrzyskielgd.pl
64.
Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich
ul. Paderewskiego 20
25-004 Kielce
Prezes Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich
Teresa Sadłocha
kom. 505 917 333
e-mail: sapswietokrzyskich@wp.pl
65.
Stowarzyszenie Novum Flumen
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice
e-mail: biuro@novumflumen.org
66.
Związek Stowarzyszeń "Białe Ługi"
ul. Plac Staszica 6
26-021 Daleszyce
tel./fax. 41 307 26 44
e-mail: biuro@bialelugi.pl
www.bialelugi.pl
www.zwiazek.bialelugi.pl
67.
Oddział Miejski PTTK w Skarżysku Kamiennej
ul. Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 15 42
68.
Śladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Dolina Sanicy"
Śladków Mały 25
26-020 Chmielnik
tel./fax.41 354 27 78
www.sladkow.agrowczasy.com
www.wakacje.agro.pl/dolinasanicy
69.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1a
25-820 Kielce Białogon
tel/fax (41) 344 65 55
e-mail: kielecka@zhp.pl
www.kielecka.zhp.pl
70.
Stowarzyszenie Agroturystyczne "Łysogóry" w Nowej Słupi
Prezes Jarosław Maliszewski
ul. Staszica 22 ,,b?
26-006 Nowa Słupia
tel. 41-31 77 662, 660 734 069
e-mail: sta.lysogory@intaria.pl
www.agrolysogory.pl
71.
Agroturystyczne Stowarzyszenie Hodowców Ryb "BOROWIEC"
Śladków Mały 98
26-020 Chmielnik
tel. 698 129 323, 607 509 302
e-mail: gospodarstwo@zlotestawy.pl
www.zlotestawy.pl
72.
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "W Krainie Latających Czarownic"
Ciekoty ul. Radostowa16-18
26-001 Masłów
Prezes - Leszek Trębacz tel. (041) 311 22 64
e-mail: leszek.ciekoty@gmail.com
www.czarownice.agrowakacje.pl
www.czarownice.com.pl
73.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"
27-423 Bałtów 55
tel/fax. (041) 264 12 93
e-mail: turystyka@baltow.info
biuro@baltow.info
www.baltow.info
74.
Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce "Żeremie"
Piotr Janowski
Pomarzysz 4 e
26- 021 Daleszyce
tel. (041) 317 14 15
e-mail: zeremie@agrozeremie.pl
75.
Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej "Ziemia Świętokrzyska"
ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
kontakt - p. Ewa Borycka tel. (015) 831 01 16
e-mail: ewaborycka@poczta.fm
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl
76.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
ul. Słupska 3 26-025 Łagów
tel.512 303 412
www.stowarzyszenielagow.pl
77.
Fundacja Busko Zdrój
ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko Zdrój
tel./fax. (041) 378 23 19
e-mail: redakcja@busko.com.pl
www.busko.com.pl/fundacjabz
78.
Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie"
ul. Dojazdowa 1
28-300 Jędrzejów
tel./fax. (041) 386 22 55
e-mail: poczta@ciuchcia.eu
www.ciuchcia.eu
79.
Fundacja "Regionalis"
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (Budynek KPT, pokój 3.27, III piętro)
tel. 41/ 278 72 02
fax 41/ 344 63 79
e-mail: fundacja@regionalis.org.pl
www.regionalis.org.pl
80.
Lokalna Organizacja Turystyczna ?Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej?
ul. Adama Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
e-mail: biuro@zgoda.org.pl
www.zgoda.org.pl
81.
Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Legend Świętokrzyskich"
Anna Łubek
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 41 260 81 55
e-mail: dyrekcja@osadasredniowieczna.eu
www.osadasredniowieczna.eu
82.
Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemi Pińczowskiej"
kontakt: Muzeum Regionalne
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357 24 72
e-mail: mrpinczow@wp.pl
e-mail: cit@pinczow.com.pl
www.muzeumpinczow.pl
83.
Lokalna Organizacja Turystyczna "Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża"
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia
tel. (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl
84.
Lokalna Organizacja Turystyczna"Czym chata bogata"
Rynek 1
28-200 STASZÓW
tel. 508497133
www.czymchatabogata.com
85.
Lokalna Organizacja Turystyczna"Moc Ponidzia"
ul. Mickiewicza 22
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 23 19
86.
Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ELM
ul. Sandomierska 78/57
25-318 Kielce
tel. 796 701 770
e-mail: chryzostom@szeptem.pl
87.
Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ELM II
Balionów Chłopskich 50
25-671 Kielce
tel. 796 701 770
e-mail: chryzostom@szeptem.pl
88.
Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich
Ścięgna 78A
26-050 Zagnańsk
tel. 601 146 313
e-mail biuro@srdw.pl
www.srdw.pl
89.
Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
ul. Klasztorna 25
28-236 Rytwiany
tel./fax. (015) 864 77 95
e-mail: pustelnia@pustelnia.com.pl
www.pustelnia.com.pl

90.
Lokalna Grupa Działania ?Nad Czarną i Pilicą?
ul. Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce

Adres do kontaktów:
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno
tel. (0-41) 380 81 33
fax. (0-41) 391 50 68
e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl
www.nadczarnaipilica.pl
91.
Oddział PTTK w Busku-Zdroju
ul. Wojska Polskiego 30
28-100 Busko-Zdrój
e-mail: pttkbusko@gmail.com
www.busko.pttk.pl
92.
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica
tel. 505 862 023
e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com
www.brzeziny.org.pl
93.
Stowarzyszenie Delta
ul. Sandomierska 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 91 11
94.
Stowarzyszenie Przyjaciół Kieleckiego Teatru Tańca
Pl. Moniuszki 2b
25-334 Kielce
tel. 41 361 27 46
e-mail: impresariast@ktt.pl
www.ktt.pl
95.
Stowarzyszenie Narty Świętokrzyskie
ul.Narciarska 6
25-214 Kielce
41 668 74 26
narty-swietokrzyskie.pl
96.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
tel/fax 41 386 41 14
e-mail lgdjedrzejow@onet.eu
www.lgdjedrzejow.pl
97.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nagłowicach
ul. M. Reja 17
28-362 Nagłowice
tel. 605 895 610
naglowice.osp.org.pl
98.
Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej
Niezwojowice 23
32-109 Pałecznica
tel. 660 431 061
fax 41 38 38102
99.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"
Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel./fax 41 252 72 33
e-mail: biuro@krzemiennykrag.info
100.
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
e-mail: lot.wloszczowski@op.pl
101.
Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Jędrzejowska"
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
tel. 504 226 405
101.
Fundacja im. Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
tel. 604 131 199
e-mail: fundacja@zeromski.org
www.zeromski.org
Biura podróży
102.
Biuro Turystyczne "Abex"
ul. Sienkiewicza 10
Kielce
tel. (041) 344 44 60
tel./fax. (041) 344 23 26
e-mail: abexkielce@wp.pl
www.abexkielce.pl
103.
Biuro Podróży SEVE TRAVEL
Pl. Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (041) 252 18 42
e-mail: sevetravel@wp.pl
www.sevetravel.pl
104.
Biuro Podróży Selva Tour
ul. Sienkiewicza 3
25-351 Kielce
tel. (41) 344 40 10, (41) 346 29 03
fax. (041) 346 17 68
e-mail: selvatour@selvatour.pl
www.selvatour.pl
105.
Agencja Turystyczno - Usługowa "Gold Tour"
ul. Plac Wolności 3
25-367 Kielce
Tel. +48 41 344 93 95
e-mail: goldtour@wsw.pl, goldtour@op.pl
www.goldtour.pl
106.
Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych "BUSFERIE"
ul. Duża 7
25-308 Kielce
tel./fax. (41) 34-442-06, (41) 34 322 28
e-mail: busferie@busferie.pl
www.busferie.pl


108.

Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26
25-301 Kielce
tel. (041) 368-05-62
fax. (041) 368-05-64
e-mail: biuro@pbp.kielce.pl
www.pbp.kielce.pl
www.cheapfly.pl
109.
Prima Tour s.c.
ul. Staszica 1/205
25-008 Kielce
tel./fax. (041) 344 53 29
kom. 509-222-026, 509-222-020
e-mail: biuro@primatour.pl
www.primatour.pl
110.
Agencja Turystyki GEO TRAVEL
ul. Polna 9/32
26-200 Końskie
tel.692 139 416
e-mai:l jdopieralski@geotravel.com.pl
www.geotravel.com.pl
Baza noclegowa
111.
BEST WESTERN Grand Hotel ****
ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce
tel. 41 365 50 00
fax. 41 365 50 01
e-mail: hotel@grandhotelkielce.pl
www.grandhotelkielce.pl
112.
Zespół Pałacowy w Kurozwękach Sp. z.o.o.
ul. Zamkowa 3
28-200 Staszów
tel. (015) 866 72 71
fax. (015) 866 72 36
e-mail: poczta@kurozweki.com
www.kurozweki.com
113.
Hotel "Pod Ciżemką"***
Rynek 27
27-600 Sandomierz
tel. (015) 832 05 50
fax. (015) 832 05 52
e-mail: recepcja@hotelcizemka.pl
www.hotelcizemka.pl
114.
Uzdrowisko "Malinowy Zdrój"
Hotel****
ul. Leśna 7
28-131 Solec Zdrój
tel. (41) 370 40 00
fax. (41) 370 40 02
e-mail: recepcja@malinowyzdroj.pl
www.malinowyzdroj.pl
115.
Sanatorium Włókniarz
ul. Rokosza 1
28-100 Busko-Zdrój
tel. (041) 370 70 70
fax. (041) 378 10 18
e-mail: sekretariat@wlokniarz.pl
www.wlokniarz.pl
116.
"Zamek Dersława"
ul. Mickiewicza 18
28-100 Busko Zdrój
tel./fax. (041) 378 85 47
kom. 0605 133 041
e-mail: derslaw@busko.com.pl
www.derslaw.busko.com.pl
117.
Hotel "Przedwiośnie"**
Samrelaks Mąchocice Sp. z.o.o.
Mąchocie Kapitulne 178
26-001 Masłów
tel. (041) 311 17 92 do 94
fax. (041) 311 17 95
e-mail: rezerwacja@hotelprzedwiosnie.pl
www.hotelprzedwiosnie.pl
118.
Hotel i Restauracja "Pod Złotą Różą"***
Plac Moniuszki 7
25-334 Kielce
tel. recepcja: (041) 341 50 02
tel. restauracja: (041) 343 78 80
fax. (041) 343 78 81
kom. 793 415 002
e-mail: info@zlotaroza.pl
www.zlotaroza.pl
119.
Hotel Europa****
27-200 Starachowice
ul. Radomska 76a
tel. (041) 276 78 00
fax. (041) 276 78 01
e-mail: hotel@europa-hotel.pl
www.europa-hotel.pl
120.
Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej
26-006 Nowa Słupia
tel. (41) 317 70 64, (41) 317 75 02
e-mail: recepcja@scdn.pl
www.centrum.scdn.pl
121.
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy AFOR
Borków 64
26-021 Daleszyce
tel. (041) 317 11 71
fax. (041) 317 19 20
e-mail: recepcja@afor.pl
www.afor.pl
122.
Zamek Rycerski w Sobkowie
ul. Sobka 15
28-305 Sobków
tel./fax. (041) 387 11 36
kom. 509 301 601, 509 301 101
e-mail: info@zameksobkow.pl
www.zameksobkow.pl
123.
Hotel Dal***
ul. Piotrkowska 12
25-510 Kielce
tel.(41) 366 10 00, (41) 336 10 10
fax. (41) 366 10 20
e-mail: recepcja.kielce@hoteldal.pl
www.hoteldal.pl
124.
Hotel Tęczowy Młyn***
ul. Zakładowa 4
25-670 Kielce
tel. (41) 335 21 00
kom. 723 686 694
fax (41) 335 24 00
e-mail: rezerwacja@teczowy.com
www.teczowy.com
125.
Oddysey ClubHotel Wellness&Spa
Dąbrowa 3
26-001 Masłów
tel. 509 901 452
www.hotelodyssey.pl
marketing@hotelodyssey.pl
126.
Aviator Medical Wellness Hotel
Agencja Inwestycyjna POLIAS Sp. z o.o.
26-001 Masłów
Dąbrowa, ul. Szybowcowa 41
tel. 41 201 04 00, fax 41 201 04 09
marketing@hotel-aviator.pl
www.hotel-aviator.pl
127.
Euro-Tour Sport & Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio Spółka Jawna
Zespół Dworski Hotel Sarmata***.
27-600 Sandomierz
ul. Zawichojska 2
tel. 15 833 47 00, fax 15 833 47 01
recepcja@hotelsarmata.pl
www.hotelsarmata.pl
128.
Hotel ORW "Echo"
Cedzyna 44 b
25 - 900 Kielce
tel/fax (41) 302 21 08
tel./fax (41) 302 21 07
tel./fax (41) 344 74 69
hotelecho@oit.pl
www.hotelecho.oit.pl
129.
Hotel Restauracja WILLA HUETA
ul.Słowackiego 25
25 - 365 Kielce
tel./fax (41) 241 28 88, (41) 241 28 89
e-mail recepcja@willahueta.pl
www.willahueta.pl

130.
SŁONECZNY ZDRÓJ MEDICAL SPA&WELLNESS
ul.Bohaterów Warszawy 115
28-100 Busko-Zdrój
tel.48 41 378 88 00
kom. 728 410 620
e-mail info@slonecznyzdroj.pl
www.slonecznyzdroj.pl
131.
Moto-Agromax Sp. z o.o.,Sp.K. HOTEL GRAFIT
Kostomłoty Pierwsze ul. Kielecka 120
26-085 Miedziana Góra
tel.41 303 22 25
e-mail recepcja.marketing@grafithotel.pl
www.grafithotel.pl

132.
Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum Terapeutyczne SpeS Pustelnia Złotego Lasu
ul.Klasztorna 25
28-236 Rytwiany
tel./fax 15 864 77 95
pustelnia@pustelnia.com.pl
www.pustelnia.com.pl
133.
Hotel i Restauracja Miodowy Młyn ***
ul. Legionów 3
27-500 Opatów
tel. 15 831 00 50
fax 15 832 35 51
www.miodowymlyn.pl

134.
Hotel Kameralny ***
ul. Tarnowska 7
25-394 Kielce
tel. (41) 348 25 30
fax (41) 361 01 07
e-mail recepcja@hotelkameralny.com
www.hotelkameralny.com


135.
Binkowski Hotel ****
ul. Szczepaniaka 42
25-043 Kielce
tel. 41 340 35 00 i 01
fax. 41 340 35 02
hotel@binkowskihotel.pl
www.binkowskihotel.pl


136.
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko - Turystyczne Sp z o.o.
Hotel AMELIÓWKA ***
Mąchocice 176
26-001 Masłów
tel. 41 311 07 97 i 99
fax. 41 311 07 98
e-mail: hotel@ameliowka.pl
www.ameliowka.pl

137.
Bristol **** ART&Medical SPA
ul. 1 Maja 1
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 330 30 33
e-mail: info@bristolbusko.pl
www.bristolbusko.pl

138.
HOSTEL - ART
ul. Sienkiewicza 4c
25-333 Kielce
tel. 41 330 30 33
e-mail:kontakt@hostel-art-kielce.pl
www.hostel-art-kielce.pl

139.
Hotel ARKADIA (Turystyka Sp. z o.o.)
ul. Urzędnicza 13
25-729 Kielce
tel. 511 450 490
e-mail: krzysztof.stepnik@hotelkielce.pl
www.hotelkielce.com.pl
Instytucje
140.
Instytut Geografii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
tel. 041) 349 63 72
fax. (041) 349 63 73
e-mail: igeo@pu.kielce.pl
www.pu.kielce.pl/igeo
141.
Muzeum Przyrody i Techniki - Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
ul. Wielkopiecowa 1
27-200 Starachowice
tel./fax. (41) 275 40 83
kom. 783 730 094
e-mail: mpt@ekomuzeum.pl
www.ekomuzeum.pl
142.
Muzeum im. "Orła Białego" w Skarżysku-Kamiennej
ul. Słoneczna 90
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax. (41) 252 02 31
tel./fax (41) 262 15 87
e-mail: orzelbialy@skarżysko.org
www.muzeum.skarzysko.pl
143.
Muzeum Wsi Kieleckiej
Biuro Dyrekcji:
ul. Jana Pawła II nr 6
25-025 Kielce
tel. (041) 344 92 97
fax. (041) 344 50 08
e-mail: poczta@mwk.com.pl
www.mwk.com.pl
144.
Muzeum Narodowe w Kielcach
Plac Zamkowy 1
25-010 Kielce
tel. (041) 344 40 14
fax. (041) 344 82 61
e-mail: poczta@mnki.pl
www.mnki.pl
145.
Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul.Świętokrzyska 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 330 45 50
e-mail: biuro@muzeumostrowiec.pl
www.muzeumostrowiec.pl
146.
Klub Ekologa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Małogoszczu
Dom Kultury

ul. 11 Listopada 17
28-266 Małogoszcz
tel. (041) 385 51 93
e-mail: dkmalogoszcz@op.pl
www.dk.malogoszcz.eu
147.
Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach
25-666 Kielce
ul. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 49
tel. (041) 345 23 57
tel./fax. (041) 345 85 88
e-mail: etins@etins.edu.pl
www.etins.edu.pl
148.
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28-133 Pacanów
tel. (41) 376 50 88, (41) 376 50 79
fax. (41) 376 50 72
e-mail: ecb@pacanow.eu
www.stolica-bajek.pl
149.
Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia przy Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej
ul. Wileńska 34
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (41) 253 88 00
fax. (41) 253 88 00
e-mail: ostrobramska@wp.pl
150.
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Podzamcze 45/koło Chęcin
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
tel./fax (41) 307 44 76
kom. 609 109 121
e-mail: sekretariat@rcnt.pl
www.rcnt.pl
151.
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Zgoda 21
25-953 Kielce
tel. (41) 361 25 37, (41)361 12 54
fax (41) 361 24 93
e-mail: pgi.os@pgi.gov.pl
www.kielce.pgi.gov.pl
Firmy
152.
Targi Kielce sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
tel. (041)365 12 22
fax. (041) 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl
www.targikielce.pl
153.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Ostrowcu Św.
ul. Żabia 40
27-400 Ostrowiec Św.
tel. (041) 247 97 91
e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl
www.pksostrowiec.pl

154.
"WiR" Szproch i Pietrusiewicz Zakłady Mięsne Sp. J.
ul. Konecka 7A
26-070 Łopuszno
tel./fax. (041) 391 40 26
tel./fax. (041) 391 42 74
e-mail: marketing@wirwir.com
www.wirwir.com
155.
Fabryka Porcelany AS Ćmielów
ul. Sandomierska 243
27 - 440 Ćmielów
tel./fax. (015) 861 20 21
e-mail: biuro@cmielow.com.pl
www.as.cmielow.com.pl
156.
Usługi Handel Transport Anna Chmiel
26-060 Chęciny
Charężów
tel. 601 076 652
fax 41 345 32 25
e-mail: biuro@muszkieter.pl
www.muszkieter.pl
157.
Galeria "Tajemnice Klejnotów" - Ewa Siemońska
ul. Kielecka 20
26-010 Święta Katarzyna
tel. (041)311 21 16
kom. 501 282 697
e-mail: galeria@tajemniceklejnotow.pl
www.tajemniceklejnotow.pl
158.
Park rozrywki i miniatur "Sabat Krajno"
Krajno Zagórze 43 c
26-008 Górno
tel. (41) 312 77 11
kom. 505 505 654
602 217 920
692 435 319
502 079 854
e-mail: biuro@sabatkrajno.pl
www.sabatkrajno.pl
159.
Agencja Reklamy TEST Sp. z o.o.
ul. Źródłowa17A, 25-355 Kielce
tel. 41 344 49 29, 41 344 70 01
www.artest.pl
160.
Restauracja ANTRESOLA
ul. Piekoszowska 21
25-001 Kielce
tel. 513 173 100
www.restauracjaantresola.pl
161.
KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA
Amid Prestige Mikołajczyk&Michoń Spółka Jawna
ul. Laskowa 93
26-050 Zagnańsk
tel. 41 260 50 60
www.swietokrzyskapolana.pl

POLANIKA
www.polanika.pl

162.
Usługi Przewozowe Osobowe i Transportowe
Misz TOUR
Rykoszyn 110
26-065 Piekoszów
tel. 41 306 14 02, 691 399 506
www.misztour.pl


164.

"Przewozy Regionalne" sp.z o.o.
Oddział Świętokrzyski w Kielcach
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
tel.: 782 555 700
e-mail: sekretariat.kielce@p-r.com.pl
l
165.

Pierwsza w Kielcach Manufaktura Słodyczy
MAGIA KARMELU
ul. Mickiewicza 1
25-352 Kielce
tel. 537 950 750
e-mail: manufaktura@magiakarmelu.pl
www.magiakarmelu.pl


166.
Fundacja Świętokrzyskie Winnice
28-225 Szydłów, Wola Żyzna 50 A
tel. +48 519 175 791
e-mail: elzbieta@winnicaavra.pl