ROT Świętokrzyskie - Zamówienia publiczne
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienia publiczne


WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę opracowania, składu i druku wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie.
Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na usługę opracowania, składu i druku wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie.


***

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż przesłano zapytanie ofertowe do wykonawców, którego przedmiotem jest usługa opracowania i wdrożenia serwisu internetowego poświęconego Świętokrzyskiemu Szlakowi Archeo – Geologicznemu.
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wyniki zapytania ofertowego.

***


PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i montaż oznakowania drogowego Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami

***

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na scenariusz filmu i spotu telewizyjnego promujących Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny


***

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i montaż tablic opisowych i kierunkowych do świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego


Wyjaśnienie treści zamawiającego

***

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego postępowania o wyłonienie wykonawcy usługi opracowania i wykonania gadżetów Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego.


***

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wyłonienie wykonawcy usługi cateringowej podczas otwarcia Centrum Geoedukacji w Kielcach.

***

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż dokonany został wybór telewizji TVN jako miejsca emisji spotów i lokowania produktu promujących Świętokrzyski Szlak Archeo Geologiczny.
Więcej informacji na temat wyboru stacji TVN ….


***

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego informuje iż zawarła umowę z TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, na kwotę 233 805 zł netto.
Umowa została zawarta w dniu 27 kwietnia 2012 r. i dotyczy emisji spotów reklamowych promujących Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny w terminie od 15 do 27 maja 2012 r.
•    16 spotów reklamowych 30 sekundowych w programie telewizyjnym TVN
•    19 spotów reklamowych 30 sekundowych w programie telewizyjnym TVN 24
•    26 spotów reklamowych 30 sekundowych w programie telewizyjnym TVN Style

Szczegółowy plan emisji spotów

***

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego informuje iż zawarła umowę z TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, na kwotę 40 000 zł netto.
Umowa została zawarta w dniu 27 kwietnia 2012 r. i dotyczy lokowania produktu  - Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny w programie Dzień Dobry TVN w dniu 27 maja 2012 r.
Lokowanie produktu odbędzie się w siedzibie Geoparku w Kielcach przy ul. Daleszyckiej.