ROT Świętokrzyskie - Szkolenia
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenia


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w najnowszym dofinansowywanym z Unii Europejskiej projekcie szkoleniowym Fundacji Promocji Teleinformatyki:

 Świętokrzyski Program Rozwoju Kompetencji

Jest to regionalny projekt szkoleń z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnych dla przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich firm z terenu województwa świętokrzyskiego.
Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2012 do czerwca 2013 roku.
 

Celem ogólnym projektu jest podniesie kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w zakresie profesjonalnego posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i komunikacyjnymi w środowisku biznesowym.

Szkolenia kończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

Świętokrzyski Program Rozwoju Kompetencji oferuje szkolenia z dwóch grup tematycznych: szkolenia Office Expert i szkolenia z zakresu Systemów ERP.

Nasze szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat beneficjentów projektu.


Szczegóły dotyczące projektu - kliknij----------------------------------------------------------------------------
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego będąc beneficjentem dotacji z środków publicznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki zorganizowała w dniach 17.09.2008 – 30.10.2008 r.

Cykl warsztatów z zakresu kształtowania wizerunku gospodarstwa agroturystycznego lub
przedsiębiorstwa turystycznego funkcjonującego na terenie wiejskim
Patronat honorowy nad inicjatywą objęli:Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

W ramach warsztatów przeszkolonych zostało 45 osób, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorstw turystycznych działających na terenie wiejskim, Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz Lokalnych Grup Działania.
Każdy uczestnik przeszedł szkolenie obejmujące 48 godzin z zakresu:

√ produktu turystycznego i produktu lokalnego
√ komercjalizacji i sprzedaży produktu turystyki wiejskiej
√ skutecznych narzędzi promocji – (PR, Media, Wizerunek, Internet)
√ obsługi klienta oraz Savoir Vivre
√ sztuki animacji dzieci i młodzieży
√ pierwszej pomocy
√ przygotowania biznes planu i ekonomicznego planu projektu.

Celem nadrzędnym warsztatów była kreacja i rozwój konkurencyjnego produktu turystycznego w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Każdy z uczestników cyklu warsztatów podczas zajęć praktycznych budował nową, atrakcyjną oraz innowacyjną ofertę turystyczną.

Efektem szkoleń jest prezentacja multimedialna dotycząca oferty turystyki wiejskiej na rok 2009 w Regionie Świętokrzyskim. W ramach warsztatów rozstrzygnięty został również konkurs „Na najlepszą ofertę wypoczynku na wsi”.

Efektem konkursu jest nowo powstały folder pn.: „ Gospodarstwa agroturystyczne roku 2009”.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w „Cyklu warsztatów z zakresu kształtowania wizerunku gospodarstwa agroturystycznego lub przedsiębiorstwa turystycznego funkcjonującego na terenie wiejskim”.