ROT Świętokrzyskie - 2011 r.
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 r.


W dniu 6 lipca 2011 roku zostało wysłane zapytanie ofertowe dotyczące  wyłonienie wykonawcy usługi opracowania portalu internetowego dla rodzinnych tras rowerowych wraz z aplikacją na telefon komórkowy.Kielce 25 lipca 2011

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
informuje, że  w wyniku postępowania o wyłonienie wykonawcy usługi opracowania portalu internetowego dla rodzinnych tras rowerowych wraz z aplikacją na telefon komórkowy

wybrano podmiot :

Firma Gama Yun, Przemysław Karasek
Ul. Świętego Leonarda 15/5
25-311 Kielce

Kryterium oceny ofert:
Wyboru wykonawcy Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:
a.    Cena usługi: 100 pkt

Przyznana punktacja:


Firma /Kryteria oceny
Aston7 – Web kreacje
Pińczów 28-400
Leszcze 36a 
Firma Gama Yun, Przemysław Karasek
Ul. Świętego Leonarda 15/5
25-311 Kielce
Info Enterprise
Ul. Warszawska 47/4
25-531 Kielce
Cena usługi
43.050,00 zł - 74 pkt. 
      31.980,00 zł - 100 pkt. 
  46.740,00 - 68 pkt.


Dyrektor Biura ROTWŚ
Małgorzata Wilk - Grzywna