ROT Świętokrzyskie - "Świętokrzyskie sztetle"
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Świętokrzyskie sztetle"

Świętokrzyskie Sztetle

W sierpniu 2010 roku, ROT WŚ przy udziale pana marszałka województwa  świętokrzyskiego Adama Jarubasa, przyznał dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. dla filmu dokumentalnego „Świętokrzyskie sztetle” w reżyserii Pawła Guli – reżysera urodzonego w Kielcach, od lat mieszkającego i pracującego w Los Angeles. Producentem jest Monika Urbańska. Obecnie trwają prace postprodukcyjne.
Główną osią filmu jest spotkanie młodzieży izraelskiej i polskiej, która wspólnie będzie poznawać historię i współczesność dziedzictwa żydowskiego w Świętokrzyskiem. Dla ROT WŚ ważne jest aby odczarować złe skojarzenia z Kielcami i regionem w kontekście relacji polsko-żydowskich, pokazać bogatą historię i pozytywne działania współcześnie oraz optymistyczną przyszłość. Choć hasłem wywoławczym tej produkcji jest tragedia Pogromu Kieleckiego i II wojny światowej, to właściwym i docelowym przesłaniem filmu ma być PRZEBACZENIE, ZROZUMIENIE, PRZYJAŹŃ, PONOWNE OTWARCIE się na siebie. Bardzo wymowne są padające w filmie słowa rabina Schudricha o kieleckim pomniku „Menora”: Ja nie wiem, czy ten pomnik to zapadanie się menory w dół, czy może odwrotnie, wychodzenie jej, ponowne odrodzenie. ROT liczy, że po zmianie tego wizerunku, napłynie do regionu większa rzesza turystów żydowskich z Izraela oraz zachodniej Europy i USA. Już w ramach realizacji filmu do regionu świętokrzyskiego przybyła grupa gości z Izraela, która była pod wielkim pozytywnym wrażeniem Polski, regionu świętokrzyskiego i Kielc.