ROT Świętokrzyskie - Zamowienia
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamowienia

Zamówienia w ramach projektu
"Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy"

 
Zamówienia w ramach projektu
Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy
Zamówienia poniżej 14 tyś euro


Zamówienia w ramach projektu:
?Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie? współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


Zamówienia w ramach projektu:
Poprawa wizerunku turystycznego regionu poprzez promocję walorów wczesnobarokowego zamku Krzyżtopór w Ujeździe? współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zamówienia w ramach projektu:
"Turystyczna promocja regionu świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013


Zamówienia powyżej 14 tyś euro

Zamówienia w ramach projektu:
PWP ?Miedzynardowe doswiadcenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Zamówienia w ramach projektu
Cykl działań rozwojowo- promocyjnych na rzecz budowy silnych marek: Wschodni Szlak Green Velo oraz Świętokrzyskie- klucz do zdrowia