ROT Świętokrzyskie - Zamówienia powyżej 14 tyś. euro w ramach projektu- Miedzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienia powyżej 14 tyś. euro w ramach projektu- Miedzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu


27.11.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 8.10.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

8.10.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 8.10.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 8.10.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 8.10.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące adaptacji pomieszczeń na potrzeby bibliotekii szkolnej w ramach projektu pt. PWP „Międzynarodowe doswiadczenie kluczem  do  sukcesu  w branży turystycznej  regionu  świętokrzyskiego",  który  jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  30.09.2013

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Podatki w hotelarstwie w UE (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego)
w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie dyżuru w Europejskim Centrum Informacji (3 osoby prowadzące) (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Barman (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie dyżuru i zajęć z doradztwa zawodowego (2 osoby prowadzące) (kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć ICT w gastronomii (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego)
w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć ICT w hotelarstwie (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Kelner (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Kelner-barista (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Krajoznawstwo Wielkiej Brytanii (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Obsługa Europejskiego Centrum Informacji (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Obsługa klienta z savoir-vivre (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe Na prowadzenie zajęć Organizacja turystyki (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Pilotaż i przewodnictwo (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Poznanie kultury brytyjskiej (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Rachunkowość komputerowa w hotelarstwie (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Służba pięter (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Techniki sprzedaży w gastronomii (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na  prowadzenie zajęć Techniki sprzedaży w hotelarstwie (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.09.2013
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć Ubezpieczenia społeczne w UE (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty