ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na świadczenie stałej obsługi prawnej Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na świadczenie stałej obsługi prawnej Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
Kielce, dn. 06.11.2013 r.
 
 
Przetarg nieograniczony na świadczenie stałej obsługi prawnej Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
 

Kielce, dn. 13.11.2013 r.


Zamawiający informuję, iż w dniu 13 listopada 2013 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 12.11.2013 r.

Kielce, dn. 22.11.2013 r.
INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce, dn. 02.12.2013 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce, dn. 18.12. 2013 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA