ROT Świętokrzyskie - Postępowanie o udzielenie zamówienia na przeniesienie majątkowych praw autorskich do zasobów znajdujących się na portalu www.provestigo.pl oraz powiązanych kanałach społecznościowych w Internecie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na przeniesienie majątkowych praw autorskich do zasobów znajdujących się na portalu www.provestigo.pl oraz powiązanych kanałach społecznościowych w Internecie
Kielce dnia 21 maja 2014 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia