ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na obsłudze technicznej stoiska targowego w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na obsłudze technicznej stoiska targowego w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja
Kielce dn 09.10.2014 r.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na obsłudze technicznej stoiska targowego w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ


Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Kielce dn. 15.10.2014 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy skierowane do Zamawiającego w dniu 13.10.2014 r.

Kielce dn. 20.10.2014 r.
Informacja z czynności otwarcia ofert

Kielce dn. 21.10.2014 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kielce dn. 28.10.2014 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA