ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na kampanie internetową w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja część II
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na kampanie internetową w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja część II
Kielce dnia 17 czerwca 2015 r.

Przetarg nieograniczony na kampanie internetową w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja część II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 15.07.2015 r.


Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego w dniu 08.07.2015 r.

Kielce dnia 15.07.2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 15 lipca 2015 r. dokonał modyfikacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w sposób niżej określony.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kielce dnia 28.07.2015 r.


INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 03.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 29.09.2015r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA