ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na kampanię internetową w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja- Część I
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na kampanię internetową w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja- Część I
Kielce dnia 23.06.2015 r.

Przetarg nieograniczony na kampanię internetową w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja- Część I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 30.06.2015 r

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 6.07.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia  08.07.2015 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 15.07.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Kielce dnia 27.07.2015 r.