ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów graficznych znaków i tablic informacyjnych na potrzeby oznakowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów graficznych znaków i tablic informacyjnych na potrzeby oznakowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów graficznych znaków i tablic informacyjnych na potrzeby oznakowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

Kielce dnia 3 lipca 2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
ZALACZNIKI SOPZ


Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Kielce dnia 8 lipca 2015r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego w dniu 08.07.2015 r.

Kielce dnia 10 lipiec 2015r.
INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT


Kielce dnia 25.08.2015 r.