ROT Świętokrzyskie - Zamówienie na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia spotowej kampanii reklamowej w stacjach telewizyjnych nadających na terenie Polski.
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienie na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia spotowej kampanii reklamowej w stacjach telewizyjnych nadających na terenie Polski.
Kielce, dn. 30.07.2015 r.

Zamówienie na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia spotowej kampanii w stacjach telewizyjnych nadających na terenie Polski

SIWZ
Załączniki do SIWZ

Kielce dn. 07.08.2015 r.
INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dn. 11.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I ORAZ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI II ORAZ O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III BEZ DOKONYWANIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ