ROT Świętokrzyskie - przetarg nieograniczony na kompleksowa organiazacje wizyty studyjnej 2 w Polsce
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przetarg nieograniczony na kompleksowa organiazacje wizyty studyjnej 2 w Polsce
Kielce dnia 10.10.2015r.
Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wizyty studyjnej 2 w Polsce w zakresie rozwoju produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego-Green Velo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 21.10.2015r.
INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 28.10.2015 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 24.11.2015

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA