ROT Świętokrzyskie - Dystrybucja druk i projekt kalendarza Green Velo
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dystrybucja druk i projekt kalendarza Green Velo
Kielce dnia 23.11.2015r.

Dystrybucja druk i projekt kalendarza Green Velo dolaczanego do lokalnych platnych dzienników drukowanych


OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
SIWZ
ZALACZNIKI DO SIWZ

Kielce  dnia 24.11.2015 r.

Zamawiający informuje, ze w dniu 24 listopada 2015 r. dokonał modyfikacji SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia)

INFORMACJA O MODYFIKACJI
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PO MODYFIKACJI

Kielce dnia 01.12.2015  r.