ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dzialan promocyjnych o charakterze ambientowym
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dzialan promocyjnych o charakterze ambientowym
Kielce dnia 22.12.2015 r.
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dzialan promocyjnych o charakterze ambientowym

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
SIWZ
ZALACZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 28.12.2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 29.12.2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kielce dnia 11.01.2016 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA