ROT Świętokrzyskie - Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczęła we wrześniu 2016 r. realizację projektu pn.: Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.


Realizacja planowana jest w terminie od dnia 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.


Budżet projektu: 1 999 940,12 PLN
Wkład własny: 116 384,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 882 954,92 PLN


O Projekcie

Działania promocyjne

Inni o projekcie