ROT Świętokrzyskie - Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy

29.05.17
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków utrzymania czystości dla uczestników staży
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

29.05.17
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę odzieży roboczej dla uczestników staży
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

29.05.17
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla uczestników staży
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia


25.05.2017
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego i tonerów
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

22.05.2017
Zapytanie ofertowe na wdrożenie platformy e-learningowej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

22.05.2017
Zapytanie ofertowe na przewóz młodzieży na konkursy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

31.03.2017
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego stanowiącego wyposażenie sal lekcyjnych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

31.03.2017
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia sal dydaktycznych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

30.03.2017
Zapytanie ofertowe  na prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

30.03.2017
Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia