ROT Świętokrzyskie - Zakres Projektu
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres ProjektuZAKRES PROJEKTU:

•    Zajęcia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: matematyczno-technicznych, językowych, ICT i nowoczesnych technologii oraz przedsiębiorczości, komunikacji i asertywności;
•    Kursy zawodowe w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki;
•    Płatne staże zawodowe dla co najmniej 30% uczniów uczestniczących w projekcie;
•    Doposażenie szkoły w pracownie zawodowe niezbędne do realizacji zajęć szkolnych, zgodne z wytycznymi KOWEZiU, do 30% wartości wsparcia dla szkoły;
•    Zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego dla młodzieży;
•    Kursy dla nauczycieli w zakresie obsługi w inteligentnych specjalizacjach województwa świętokrzyskiego;
•    Konkursy z nagrodami dla uczniów uczestniczących w projekcie.