ROT Świętokrzyskie - Osiągnięcia ROT 2004
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiągnięcia ROT 2004
TWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ.
INTEGRACJA ŚRODOWISKA TURYSTYCZNEGO.

POWIĘKSZANIE GRONA CZŁONKÓW ORGANIZACJI

Do ROTWŚ przystąpili:

  • Urząd Gminy w Łącznej
  • Urząd Gminy w Szydłowie
  • Hotel Przedwiośnie w Mąchocicach
  • Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji, Kultury i Sportu "Gołoborze" w Górach Świętokrzyskich
  • Dom Doradztwa Biznesowego "MM" w Kielcach
  • Studio "Full Scan"
  • Biuro Turystyczne "Pro Activ"
STYMULOWANIE ROZWOJU MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

KONKURSY
3 kwietnia 2004 r. - podczas targów turystycznych w Kielcach "Voyager 2004" miało miejsce ogłoszenie dwóch konkursów:
- Na najlepszą ofertę urlopowo - wakacyjną pod hasłem "Urlop w Świętokrzyskim". Konkurs skierowany jest na do branży turystycznej,
- Na najlepszą kompleksową ofertę wypoczynku na wsi. Konkurs skierowany jest do stowarzyszeń agroturystycznych i do Federacji.
Wyniki tych konkursów zostaną ogłoszone podczas Światowego Dnia Turystyki (wrzesień/październik 2004).
SEMINARIUM
3 lipca 2004 r. - Seminarium "Świętokrzyskie Dni Kupały jako przykład tworzenia nowego markowego produktu turystycznego"
W dniu 3 lipca w Pałacu "Popielówka" w Kurozwękach odbyło się seminarium, którego organizatorami była Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. W seminarium udział wzięli członkowie ROTWŚ, przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej oraz przedstawiciele władz Wojewódzkich.
Podczas seminarium bardo interesujący wykład nt. Nowe Trendy w Turystyce europejskiej poprowadził Pan Peter Becker - menadżer produktu, koordynator projektu "Przedsięwzięcia turystyczne na terenach wiejskich" oraz Sara Trotti - przedstawiciel regionu Abrutzzo, koordynator projektu "Turystyka zrównoważona".
Założenia organizacyjne cyklu imprez Świętokrzyskie Dni Kupały przestawił Tomasz Kosiński- pomysłodawca i współorganizator cyklu. Sprawozdania z poszczególnych imprez odbywających się w ramach cyklu ŚDK przedstawili główni organizatorzy tych imprez.
ROTWŚ zaprosiła do udziału w seminarium Pana Michała Bucholdza - niezależnego eksperta ds. marketingu w turystyce, wykładowcę Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Podjął on temat Marketingu w turystyce, który przedstawił poprzez omówienie zagadnień związanych z komercjalizacją produktu turystycznego, podnoszeniem konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych i ich szansą na zaistnienie jako produktów markowych oraz prezentacją przykładowych polskich produktów turystycznych.
W kolejnej części seminarium przedstawione zostały tematy związane z pozyskiwaniem środków unijnych dla potrzeb turystyki ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych. Tematy te przedstawione zostały przez Petera Beckera, Sare Trotti oraz Monikę Mjacher - właścicielkę firmy consultingowej "Dom Doradztwa Biznesowego".
Seminarium zostało zakończone dyskusją, po której goście mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji takich jak: zwiedzanie zespołu pałacowego, safari z bizonami, pokazy koni arabskich, przejażdżki bryczką, możliwość skorzystania z jazdy konnej.

TWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
19 luty 2004 r. - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Kielcach zorganizowały spotkanie z przedstawicielami Samorządów dotyczące tworzenia szlaków rowerowych oraz szlaków turystyki jeździeckiej na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z projektem ścieżek rowerowych oraz z projektem szlaku konnego. Uczestnikom spotkania podana została również krótka informacja o ROTWŚ oraz przedstawiono założenia porozumienia intencyjnego pomiędzy samorządami a ROTWŚ (zasady współpracy i finansowania projektu)
W drugiej części spotkania zaprezentowana została koncepcja stworzenia szlaków konnych w Województwie Świętokrzyskim. Z inicjatywą powstania tego typu szlaku zwrócił się do ROTWŚ, Klub Jeździecki PTTK. Członkowie Klubu przedstawili wstępny zarys przebiegu trasy, która liczy ponad 300 km długości.
Zaproszeni na spotkanie mogli zapoznać się z wstępnym projektem przebiegu szlaku konnego - PTTK oraz projektem jego zagospodarowania, promocji i finansowania.
W spotkaniu wziął udział specjalista z Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, który przedstawił zrealizowany projekt Podlaskiego Szlaku Bocianiego.

SZKOLENIA I DOSKONALENIE KADR TURYSTYCZNYCH

9 styczeń 2004 r. - Forum dyskusyjne "Małe ojczyzny - wspólna sprawa"
Celem forum była wymiana doświadczeń na temat korzyści wynikających z podejmowania wspólnych inicjatyw w turystyce. Do aktywnego udziału w dyskusji zaproszeni zostali Ci, którzy realizują już ideę partnerstwa w projektach turystycznych lub też mają nowatorskie pomysły współdziałania w ramach ROTWŚ.
  • Inicjatywy o zasięgu ponadlokalnym - prezentacja wybranych działań
  • Dyskusja
  • Partnerstwo w projektach turystycznych - finansowanie wspólnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej

UDZIAŁ W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH


Trwają pracę nad projektami:

Leonardo da Vinci: Tourism Enterprises in rural tourism
W lutym odbyło się w Krakowie spotkanie partnerów projektu. Podczas spotkania poszczególni partnerzy podzielili się spostrzeżeniami na temat sytuacji w turystyce wiejskiej w poszczególnych krajach. Uczestnicy spotkania pracowali nad stworzeniem dokumentu "Curriculum".
W ramach projektu dokonano oceny projektu "Wirtualnej farmy", a także został sporządzony harmonogram finansowy dotychczasowych prac zrealizowanych w ramach projektu.

Innterreg C: Development in a sustainable tourism
Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Gminą Pacanów a wioską Vimmeby.
Podczas imprezy, Pacanów odwiedziła delegacja ze Skandynawii zaproszona przez ROTWŚ oraz Akademię Świętokrzyską. Wśród gości ze Szwecji znalazła się przedstawicielka bajkowej wioski Vimmerby, w której urodziła się Astrid Lindgrens autorka Fizi Pończoszanki inaczej Pippi Langstrumpf. Z tej okazji został podpisany list intencyjny współpracy pomiędzy Gminą Pacanów a wioską Vimmeby.

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PUBLIC RELATIONS

Rozwijanie i stała aktualizacja strony www.rot.swietokrzyskie.pl
Strony internetowe ROTWŚ, pełnią również rolę portalu turystycznego Regionu. W ostatnim czasie została ona uzupełniona w informacje na temat możliwości spędzenia czasu wolnego na terenie powiatów, miast i gmin, które są członkami organizacji.

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
 
W lutym bieżącego roku czasopismo branżowe "Aktualności turystyczne" wydawane przez Polską Organizację Turystyczną w dużej mierze zostały poświęcone Regionowi Świętokrzyskiemu. Artykuły te dotyczyły: opisu walorów i atrakcji turystycznych województwa, charakterystyki ruchu turystycznego w regionie, wywiad z Marszałkiem Województwa - Franciszkiem Wołodźko, a także informacje o działalności ROTWŚ.

W okresie styczeń - maj w lokalnej prasie ukazało się szereg artykułów na temat działalności organizacji.

PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - IMPREZY PROMOCYJNE

30 kwietnia - 2 maja 2004 r.
- Impreza promująca Polskę w Brukseli
Przedsięwzięcie to miało na celu szeroko rozumianą promocję Polski i jej województw w tym Województwa Świętokrzyskiego na arenie międzynarodowej. Organizatorem całego projektu była Polska Organizacja Turystyczna, która wzięła na siebie ogromny ciężar organizacyjny i finansowy, po to, aby Polska, jej regiony i miasta prezentowały się jak najlepiej, wśród innych krajów przystępujących do Unii Europejskiej.
Patronat nad wydarzeniem sprawowała prof. dr hab. Danuty Hubner, Ministr Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Imprezy odbyła się w najbardziej prestiżowych punktach miasta: na GRAND PLACE i przed Parlamentem Europejskim. Regiony prezentowały się będą przed parlamentem.
Impreza miała charakter ogólnodostępny, poprzedzona była szeroką reklamą w mediach belgijskich.
W trakcie festynu goście mieli okazję zobaczyć polskie zespoły dziecięce i młodzieżowe, najlepsze polskie zespoły z regionów, formacje jazzowe. Wystąpiła również Natalia Kukulska oraz Zespół Blue Cafe. W dniu 30.04.04 festyn zwieńczył, specjalnie przygotowany na tą okazję - koncert. Jego wykonawcą była orkiestra pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego , Małgorzata Walewska i 24 - osobowy zespół młodych aktorów i wokalistów. Całość festynu reżyserował Andrzej Strzelecki.
Koordynatorem przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym była Regionalna Organizacja Turystyczna.
Zgodnie z sugestiami strony rządowej Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego promowała region świętokrzyski, poprzez:
a) program artystyczny,
b) prezentację regionalnej kuchni i sztuki ludowej (m.in.: rękodzieła).
Region świętokrzyski reprezentowany był przez Kielecki Teatr Tańca wraz z zespołem Trzpioty i Małe Kielczanki oraz przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.
Występy tych zespołów w wyśmienity sposób uzupełniały się. KTT przedstawił widowisko w stylu nowoczesnym natomiast pokaz dawnej sztuki walki oraz tańca w wykonaniu młodzieży z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej miał charakter historyczny.
Ponadto podczas całego pobytu w Brukseli prezentowali swoje prace wyróżniający się w województwie artyści rękodzielnicy (malarstwo, rzeźba, ceramika itp.). Na stoisku regionalnym można było także otrzymać foldery i materiały promujące walory, atrakcje turystyczne naszego regionu.

30 maja 2004 r. - "Urodziny Koziołka Matołka - Festiwal Kultury Dziecięcej" - Pacanów 2004
Imprezę zorganizowali: Fundacja AD REM działająca na zlecenie Ministra Kultury Pana Waldemara Dąbrowskiego oraz Gmina Pacanów.
Podczas imprezy pracownicy Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego rozprowadzali materiały reklamowe dotyczące członków ROTWŚ. Imprezę odwiedziła ogromna liczba osób z całej Polski, w tym głównie rodziny z dziećmi, dlatego też największe zainteresowanie wzbudziła oferta gospodarstw agroturystycznych, w których propaguje się turystykę rodzinną. Na stoisku swoją ofertę prezentowało również Biuro Podróży i Hotel "Łysogóry", których oferta również cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Udział ROTWŚ w imprezie miał na celu promocje członków organizacji oraz sprawienia radości dzieciom oraz krzewienie wśród nich zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa. Na stoisku ROTWŚ dzieci otrzymywały prezenty w postaci chrupek, które ufundowała Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Społem" oraz cukierków i jabłek, które ufundowała ROTWŚ.
Podczas uroczystości zaśpiewała królowa polskiej piosenki dziecięcej Majka Jeżowska. Powróciła także legendarna dyskoteka Pana Jacka prowadzona przez Jacka Cygana. Swoim wachlarzem magicznych sztuczek zaskoczył słynny iluzjonista Maciej Pol, a rytmy rozgrzewał występ zespołu Ngoma Africa. Wystąpiły także teatrzyki, zarówno zawodowe jak i dziecięce. Dla dzieci udostępniono kącik książki, wesołe miasteczko i wiele innych atrakcji.

19 czerwca - 4 lipca 2004 r. - Świętokrzyskie Dni Kupały
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego wraz z Wydawcą Pisma Świętokrzyskiego "Nasza Baba Jaga", byli organizatorami imprezy wojewódzkiej - Świętokrzyskie Dni Kupały. Główną ideą imprezy było stworzenie markowego produktu turystycznego oraz promocja regionu świętokrzyskiego.
Świętokrzyskie Dni Kupały - to cykl imprez regionalnych o zasięgu ogólnopolskim. W ciągu kilkunastu dni na przełomie czerwca i lipca w okresie Nocy Świętojańskiej (Nocy Kupały) w różnych miejscach i obiektach na terenie całego województwa odbywały się imprezy, pokazy, wystawy, festyny itp. pod wspólnym szyldem jednej dużej imprezy wojewódzkiej.
W ramach programu Świętokrzyskich Dni Kupały znalazło się 25 imprez, które zostały podzielone na imprezy główne oraz towarzyszące. Były wśród nich m.in.: "Noc Kupały" w Jędrzejowie; "Nocny Rajd Świętojański - Szlakiem Świetlików" po Sieradowickim Parku Krajobrazowym; "Wyprawa na Sabat" po Górach Świętokrzyskich w Nowej Słupi; "VI Ogólnopolski Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego" w Szydłowie; "Szklarki, czyli wakacje w Świętokrzyskiem" w Kurozwękach; "Magia Krzemienia" w Krzemionkach; "Dzień Kupały" na Zamku Rycerskim w Sobkowie; "Sandomierska Niedziela", "Noc Świętojańska", "Dziejba" w Sandomierzu; "Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz" w Busku Zdroju, etc.
Imprezy te w większości miały charakter plenerowy, były to festyny, pokazy, koncerty.
Główne celami Świętokrzyskich Dni Kupały były stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Świętokrzyskiego; czyli takiego, z którym Województwo Świętokrzyskie mogłoby być utożsamiane, konsolidacja działań lokalnych w zakresie organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, propagowanie idei współpracy i partnerstwa oraz promocja regionu świętokrzyskiego na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej

4 lipca 2004 r. - Świętojanki
Na zakończenie Świętokrzyskich Dni Kupały Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Wydawca Pisma regionalnego "Nasza Baba Jaga" zorganizowali festyn rodzinny w Parku Miejskim pn. Świętojanki. Program festynu był bardzo urozmaicony, każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Z myślą o najmłodszych zorganizowano konkursy takie jak wyścigi na miotłach, Zabawa "Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy" oraz quizy regionalne. Nagrody w konkursach ufundowały firmy: "Ziaja", "Zibi", oraz Wydawnictwo "Mediateka". Dla miłośników muzyki klasycznej zagrała filharmonia kielecka. Bardzo ciepłym przyjęciem cieszyły się występy kapel ludowych i zespołów młodzieżowych. Podczas festynu miała miejsce giełda turystyczna i agroturystyczna. Na stoisku Gminy Nagłowice można było skosztować wypieków z gospodarstw agroturystycznych. Nieustanna kolejka zbierała się przed ścianką wspinaczkową, którą przywiozło ze sobą na festyn Biuro Turystyczne Pro Activ. Można było również zaplanować wypoczynek wakacyjny gdyż swoją ofertę turystyczną prezentowało wspomniane wcześniej Biuro Turystyczne Pro Activ a także Gold Tour i Łysogóry.

TARGI TURYSTYCZNE

19-21 marca 2004 r. - X Międzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne "NA STYKU KULTUR 2004"
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego była organizatorem stoiska na Targach Turystycznych "Na Styku Kultur 2004" w Łodzi. Stoisko prezentowało głównie oferty Członków należących do ROT WŚ, jednak gość targowy mógł również uzyskać informacje na temat całego województwa świętokrzyskiego.
Stoisko ROTWŚ cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających, którzy byli szczególnie zainteresowani wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych, różnymi formami aktywnego wypoczynku (głównie turystyką pieszą i rowerową), a także ofertami "Zielonych Szkół" i ofertami obiektów hotelowych posiadających salę konferencyjną. Sądząc po pytaniach gości istnieje duże zapotrzebowanie na gotowe oferty imprez turystyki przyjazdowej do naszego regionu oraz konkretne informacje dotyczące cen bazy noclegowej.
W drugim dniu targów na stoisku ROTWŚ przedstawiciele zrzeszonych w ROTWŚ Stowarzyszeń Agroturystycznych z Nowej Słupi, Śladkowa Małego oraz z Nagłowic prezentowali wyroby kulinarne. Podczas łódzkich targów turystycznych odbywały się także różnorodne imprezy towarzyszące (konferencje, szkolenia, prezentacje regionów oraz występy artystyczne itp.)

12-16 marca 2004 r. - Targi "ITB" w Berlinie
Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Urzędem Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego była też organizatorem stoiska regionalnego na Targach Turystycznych ITB Berlin odbywających się w dniach.
W ramach stoiska regionalnego reprezentowało się również Miasto Kielce oraz Miasto i Gmina Busko Zdrój.
Pierwszy trzy dni targowe były przeznaczone dla odwiedzających, natomiast kolejne dwa dla branży. Podczas targów ITB odbywały się także imprezy towarzyszące. Do najciekawszych należały: Uroczyste rozpoczęcie Targów ITB - prezentacja kraju - Peru - 13.03. 04 r. Seminarium pt.: "New tourism for a New Europe", które było poświęcone kwestii wpływu na sektor turystyki po rozszerzeniu Unii Europejskiej. W seminarium wzięło udział wszystkich 19 krajów wchodzących do UE. Stronę polską reprezentował Wiceprezes POT dr Adam Zaborowski. - dnia 13.03.04 r.
Ponadto w dniu 13.03.04 r. w ramach programu polskiego odbywały się występy i prezentacje na scenie polskiego stoiska narodowego, które zostały przygotowane przez Region Warmińsko-Mazurski.
Stoisko Regionu Świętokrzyskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających, którzy byli szczególnie zainteresowani różnymi formami aktywnego wypoczynku (głównie turystyką rowerową). Dużym zainteresowaniem cieszył się także wypoczynek w obiektach zabytkowych. Sądząc po pytaniach gości istnieje duże zapotrzebowanie na gotowe oferty imprez turystyki przyjazdowej do naszego regionu oraz informacje dotyczące cen bazy noclegowej. Przygotowanie stoiska regionalnego, obsługa oraz różnorodność materiałów promocyjnych w niemieckiej i angielskiej wersji językowej były wysoko oceniane wśród odwiedzających gości.

26-28 marca 2004 r. - XI Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Sportowego "GLOB 2004"
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego brała udział w targach na stoisku targowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Ostatnia edycja Targów GLOB skupiła ponad 300 wystawców z kraju i zagranicy, a ekspozycję odwiedziło około 20 000 osób.
Na niniejszej imprezie targowej prezentowano ofertę turystyczną całego województwa świętokrzyskiego. W targach tych brali udział oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województw Świętokrzyskiego i ROTWŚ również miasto Sandomierz. Dodatkową atrakcją był udział przedstawicieli Agroturystycznego Stowarzyszenia Hodowców Ryb "Borowiec", Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych "Wypoczynek" oraz przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych gminy Nagłowice. Zaprezentowali oni własną ofertę agroturystyczną oraz zorganizowali degustację potraw regionalnych.
Osoby odwiedzające stoisko Województwa Świętokrzyskiego w największym stopniu zainteresowane były ofertami gospodarstw agroturystycznych, możliwością uprawiania turystyki rowerowej i pieszej, możliwością zwiedzania zabytków techniki i udziałem w imprezach turystyczno-kulturalnych odbywających się na obszarze Regionu. Ponadto dużym powodzeniem cieszyły się oferty stworzone dla wycieczek szkolnych oraz potencjalnych kuracjuszy chcących skorzystać ze Świętokrzyskich uzdrowisk.

2-4 kwietnia 2004 r. - III Świętokrzyskie Targi Turystyki "VOYAGER 2004"
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego brała udział w targach turystycznych odbywających się w Centrum Targowym Kielce. Podczas targów miało miejsce ogłoszenie dwóch konkursów:
- Na najlepszą ofertę urlopowo - wakacyjną pod hasłem "Urlop w Świętokrzyskim". Konkurs skierowany jest na do branży turystycznej,
- Na najlepszą kompleksową ofertę wypoczynku na wsi. Konkurs skierowany jest do stowarzyszeń agroturystycznych i do Federacji.
Wyniki tych konkursów zostaną ogłoszone podczas Światowego Dnia Turystyki (wrzesień/październik 2004).
ROTWŚ była organizatorem stoiska, na którym promowani byli członkowie organizacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały dotyczące imprez turystycznych odbywających się w naszym regionie takich jak "Świętokrzyskie Dni Kupały" czy organizowany w Starachowicach piknik archeologiczny pod nazwą "Żelazne korzenie".
Wiele pytań dotyczyło samej Regionalnej Organizacji Turystycznej i jej działalności.
Podczas targów "Voyager" ogłoszono wiele konkursów. Jednym z nich był konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach "Na najlepszą potrawę", w której uczestniczyły stowarzyszenia Agroturystyczne. Nasi członkowie zdobyli w tym konkursie trzy pierwsze miejsca.

VIII Targi Turystyki i Wypoczynku "LATO 2004"
Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Urzędem Marszałkowskim była organizatorem stoiska regionu świętokrzyskiego na targach turystycznych "Lato", które odbywały się na terenach warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
Jako podwystawcy na stoisku znalazły się: Miasto i Gmina Busko Zdrój, a także biura podróży: Łysogóry i Busferie - członkowie ROTWŚ.
Zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się szczególnie oferta wypoczynku na terenach wiejskich, wypoczynek aktywny oraz przygotowana przez biura podróży oferta wypoczynku letniego (kolonie, obozy, itp.).
Podczas targów zostały rozstrzygnięte dwa konkursy organizowane przez POT i Międzynarodowe Targi - Polska: na najciekawszą targową ekspozycję polskiego regionu oraz najlepszy polski produkt turystyczny.
Konkurs na najlepszy polski produkt turystyczny został przeprowadzony w następujących kategoriach:
- Najlepszy polski produkt turystyczny w dziedzinie turystyki industrialnej, obiektów poprzemysłowych i fortyfikacji,
- Najlepszy polski produkt turystyczny w dziedzinie agro- i eko - turystyki,
- Najlepszy polski produkt turystyczny w dziedzinie turystyki uzdrowiskowej.
I miejsce otrzymało Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych "BUSFERIE" z siedzibą w Kielcach za produkt turystyczny w kategorii turystyki industrialnej, obiektów poprzemysłowych i fortyfikacji pt. "Latarnie morskie polskiego wybrzeża".

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydawnictwo "Katalog członków ROTWŚ"
Wydawnictwo ma na celu ukazanie możliwości spędzania czasu wolnego w sposób aktywny na obszarze gmin i powiatów należących do ROT WŚ. W wydawnictwie znalazły się informacje dotyczące szlaków turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, wodnej, jeździeckiej, narciarskiej, wykaz możliwości uprawiania różnych form turystyki i rekreacji. Folder będzie zawierał szereg informacji praktycznych: dane teleadresowe bazy noclegowej, żywieniowej punktów informacji turystycznej, wykaz imprez cyklicznych odbywających się na terenie poszczególnych gmin i powiatów.

Wydawnictwo "Województwo Świętokrzyskie zaprasza"
500 egzemplarzy- wersja polska, 1.000 - wersja niemiecka

Folder "Turystyka rowerowa"
1000 egzemplarzy -wersja niemiecka

Folder "Turystyka konna "
1000 egzemplarzy - wersja niemiecka

Folder "Zabytki techniki"
1000 egzemplarzy - wersja niemiecka